TARIEVEN

Shawky Advocaat en Mediator hanteert diverse tarieven, afhankelijk van de omvang en het belang van de zaak.

Het basistarief is € 250,- excl. BTW en 5% kantoorkosten.

Neem contact op met Hannya Shawky voor informatie over het tarief dat van toepassing is op uw zaak.

Ook zijn in bepaalde situaties gematigde tarieven of vaste tarieven bespreekbaar.

Hannya Shawky neemt op beperkte schaal zaken aan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (vergoeding via de Raad voor Rechtsbijstand). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOOSE

Your Plan

Databases

Users

Price

gematigd

- Beschikbaar voor -

lager inkomen

GEEN FINANCIEEL BELANG

200,00

EXCL. BTW en 5% kantoorkosten / PER UUr


STANDAARD

- BESCHIKBAAR VOOR - 

Familierecht/mediation

civiel recht

250,00

excl. btw en 5% kantoorkosten / per uur

meer gematigd

- BESCHIKBAAR VOOR -

lager inkomen

inkomen net boven toevoegingsgrens

150,00

EXCL. btw en 5% kantoorkosten / per uur

Pricing Table WordPress Plugin

Zeer gematigd tarief € 100,– exclusief 5 % kantoorkosten en 21 % BTW, bij inkomens onder de toevoegingsgrens voor zaken die niet in aanmerking komen voor een toevoeging of die Shawky Advocaat & Mediator niet op basis van een toevoeging aanneemt.

Vaste prijs

Het is in bepaalde zaken mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. Of en wanneer dat mogelijk is, is eveneens afhankelijk van de omvang en het belang van de zaak. Zo is het is een mediation vaker mogelijk een vaste prijsafspraak te maken dan wanneer het een procedure betreft. De werkzaamheden in een mediation zijn veelal beter in te schatten. In sommige procedures, waar de werkzaamheden redelijk goed zijn in te schatten, is het evenwel ook mogelijk een vaste prijs af te spreken. U kunt hierover altijd overleggen.

Bevestiging opdracht en betalingsvoorwaarden 

Bij bevestiging van de opdracht ontvangt u de betalingsvoorwaarden.

De betalingsafspraken zijn helder en u ontvangt regelmatig nota’s met een specificatie van de werkzaamheden.

Shawky Advocaat & Mediator werkt met voorschotten.

Gefinancierde rechtsbijstand 

Shawky Advocaat & Mediator neemt ook, zij het op beperkte schaal, zaken aan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Of uw zaak hiervoor in aanmerking komt kunt u eveneens vrijblijvend bespreken.

In bepaalde zaken dient u achteraf, op basis van het behaalde resultaat, alsnog af te rekenen op basis van de gemaakte uren tegen een tarief. Als dit aan de orde is, zal vooraf een afspraak met u worden gemaakt over het tarief dat van toepassing is bij de afrekening op basis van de gewerkte uren achteraf.

Vrijblijvend contact over tarief

Neem gerust contact op om een indicatie te krijgen voor het tarief in uw zaak.

SHAWKY ADVOCAAT & MEDIATOR

HERENGRACHT 450

1017 CA AMSTERDAM

KvK nummer: 55529097
BTW nummer: NL100120052B01
Telefoon: +31 (0)20-5206252
Telefax: +31 (0)20-5206250