MEDIATION

Mediation

Mediation

In een procedure neemt de rechter de beslissing, waardoor je de uitkomst niet in eigen hand hebt. Als je in een bepaalde verhouding met elkaar verder moet, is dat vaak moeilijk nadat er een procedure heeft plaatsgevonden. Procederen duurt ook langer en kost daardoor ook meer. Mediation biedt een oplossing voor deze problemen en wordt daarom steeds vaker gekozen.

Bij mediation werken partijen er aan om gezamenlijk tot een oplossing van hun probleem te komen. Hannya Shawky begeleidt als advocaat-mediator het proces. Zij verstrekt de relevante juridische, financiële en fiscale informatie en helpt om oplossingen te bereiken. Ook wanneer de emoties hoog oplopen. Zij weet snel de kern van het conflict te vinden en mensen te helpen een oplossing te vinden die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Daarin is zij zeer praktisch ingesteld.

In haar mediations is Hannya Shawky geen belangenbehartiger, zij heeft een neutrale rol. Bij echtscheidingen wikkelt zij na de mediation de (formele) procedure bij de Rechtbank af.

Mediation – in welke situaties?

In principe is mediation geschikt om elk geschil te beslechten. De betrokkenen moeten echter wel bereid zijn om een oplossing te bereiken: zonder inzet van partijen is er geen oplossing. Met name in situaties waarin partijen met elkaar verder moeten, biedt de bemiddeling uitkomst. Je kunt hierbij denken aan een echtscheiding waarbij echtgenoten nog altijd samen de ouders van hun kinderen blijven en daarom afspraken  met elkaar moeten maken. Ook kun je denken aan geschillen binnen een organisatie, waarin mensen weer verder met elkaar moeten werken in de verhouding werkgever/werknemer of binnen een management team.

SHAWKY ADVOCAAT & MEDIATOR

HERENGRACHT 450

1017 CA AMSTERDAM

KvK nummer: 55529097
BTW nummer: NL100120052B01
Telefoon: +31 (0)20-5206252
Telefax: +31 (0)20-5206250