CIVIEL

Civiel

Shawky Advocaat & Mediator is actief op het rechtsgebied civiel recht. Het familierecht valt ook onder het civiele recht en is een bijzonder onderdeel hiervan. In het civiel recht gaat het om conflicten tussen:

• particulieren onderling
• organisaties onderling
• particulieren en organisaties

Onder civiel recht vallen:

• familierecht
• huurrecht
• arbeidsrecht
• contractenrecht

Veel mensen en organisaties krijgen te maken met een kwestie die speelt op een van deze rechtsgebieden. Shawky Advocaat & Mediator biedt snel en adequaat ondersteuning.

De samenwerking met de cliënt is belangrijk. Zij investeert in het goed luisteren naar de cliënt en het zoeken van een voor die cliënt wenselijke oplossing. De beperkingen bespreekt zij open en duidelijk. De cliënt helpt de zaak te bouwen met de juiste informatie en stukken. Hannya Shawky weet vanuit haar jarenlange ervaring welke informatie van belang is en hoe dit in rechte te presenteren. Zij boekt dan ook zeer goede resultaten in haar procedures.

De eerste insteek is te bekijken in hoeverre er in overleg een oplossing kan worden bereikt.
Hannya Shawky is een goede onderhandelaar en weet vaak een geschil snel terug te brengen tot een overbrugbaar conflict waarbij er een regeling mogelijk is tussen partijen.

Als dit niet mogelijk blijkt, weet Hannya Shawky snel te schakelen en zal zij in overleg met de cliënt een nieuwe koers uitzetten. De juiste rechtsgang wordt gekozen en voortvarend in gang gezet. Zij is zeer ervaren als het gaat om procederen.

SHAWKY ADVOCAAT & MEDIATOR

HERENGRACHT 450

1017 CA AMSTERDAM

KvK nummer: 55529097
BTW nummer: NL100120052B01
Telefoon: +31 (0)20-5206252
Telefax: +31 (0)20-5206250